Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Kolejne sprawozdania opracowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

XV i XVI Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej obejmujące okres od sierpnia 1997 r. do grudnia 1999 r.

Tekst sprawozdania

Protokoły z posiedzeń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

XIII i XIV Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej obejmujące okres od 1992 r. do 1996 r.

Tekst sprawozdania

 

O dokumencie