Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpoznania spraw: ul. Lutosławskiego 9, sygn. akt R 20/17; ul. Szara 3,5,7,9 oraz...

2018-01-17

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że postępowania rozpoznawcze w sprawach dot. ul. Lutosławskiego 9, sygn. akt R 20/17; ul. Szara 3,5,7,9 oraz ul. Szara...

więcej

Zawiadomienie o przekazaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: ul. Wielka 6/Złota 19, ul. Chmielna 50 i ul. Zielna...

2018-01-16

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: ul. Noakowskiego 16

2018-01-16

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg stron: ul. Chmielna 50

2018-01-12

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg stron: ul. Nowogrodzka 6a

2018-01-12

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o wpłynięciu:   - w dniu 28 grudnia 2017 r. skargi strony na decyzję Komisji z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. akt R...

więcej
1 2 3 4 5  ...  13