Ogłoszenia

17.01.2018

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

więcej

17.01.2018

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i sądach rejonowych:

więcej

17.01.2018

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) powołał:

więcej

16.01.2018

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego poprzez przeniesienie referendarza sądowego na inne miejsce służbowe

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie art. 151a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23) dokonał przeniesienia referendarza sądowego z dniem 3 kwietnia 2018 r. na stanowisko...

więcej

Najnowsze zamówienia

15.12.2017

BA-F-II-3710-59/17

Świadczenie usług z zakresu IT

więcej

15.12.2017

BA-F-II-3710-54/17

Rozbudowa infrastruktury techniczno-systemowej Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

Oferty pracy

18.01.2018

główny specjalista do spraw mediacji w Zespole ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego specjalisty do spraw mediacji w Zespole ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

więcej

17.01.2018

specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

więcej

17.01.2018

referendarz ds. aktualizacji bazy danych i udzielania informacji organom wymiaru sprawiedliwości i służbom w II Wydziale ds. Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania Informacji Organom Wymiaru Sprawiedliwości i Służbom w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz ds. aktualizacji bazy danych i udzielania informacji organom wymiaru sprawiedliwości i służbom w II Wydziale ds. Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania...

więcej

Rozeznanie rynku

12.01.2018

Analiza rynku na wykonanie badań w zakresie ustalenia i opisania potrzeb Ministerstwa Sprawiedliwości w celu utworzenia platformy/aplikacji

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie badań w zakresie ustalenia i opisania potrzeb Ministerstwa Sprawiedliwości (jako element przyszłej SIWZ) w celu utworzenia platformy / aplikacji służącej komunikacji elektronicznej...

więcej

04.01.2018

Dostawa i montaż masztu flagowego zlokalizowanego na tarasie dachowym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

Dostawa i montaż masztu flagowego zlokalizowanego na tarasie dachowym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

więcej

04.08.2017

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie doradztwo i uzyskanie przez Zapraszającego informacji w zakresie możliwości opieki serwisowej lub opieki serwisowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury...

więcej

30.05.2017

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Dialog techniczny na Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. DIRS-VI-5415-32/17/1

więcej